Začínáme s Nette Tester

I dobří programátoři dělají chyby. Rozdíl mezi dobrým a špatným programátorem je v tom, že ten dobrý ji udělá jen jednou a příště ji odhalí pomocí automatizovaných testů.

 • „Kdo netestuje, je odsouzen opakovat své chyby.“ (přísloví)
 • „Jakmile se zbavíme jedné chyby, objeví se další.“ (Murphyho zákon)
 • „Kdykoliv máte nutkání vypsat si na obrazovku proměnou, napište raději test.“ (Martin Fowler)

Už jste někdy napsali v PHP podobný kód?

$obj = new MyClass;
$result = $obj->process($input);

var_dump($result);

Tedy vypsali jste si výsledek volání funkce jen proto, abyste okem ověřili, zda vrací to, co má? Určitě to děláte mnohokrát denně. Ruku na srdce: v případě, že vše funguje správně, smažete tento kód? Očekáváte, že se třída v budoucnu nerozbije? Murphyho zákony garantují opak :-)

V podstatě jste napsali test. Jen ho stačí mírně upravit, aby nevyžadoval oční kontrolu, ale aby se zkontroloval sám. A když test nesmažete, můžete jej spustit kdykoliv v budoucnu a ověřit, že vše stále funguje, jak má. Časem takových testů vytvoříte velké množství, tudíž by se hodilo je spouštět automatizovaně.

A s tím vším vám pomůže právě Nette Tester.

Čím je Tester unikátní?

Psaní testů pro Nette Tester je unikátní v tom, že každý test je běžný PHP skript, který lze samostatně spustit.

Tedy když píšete test, můžete jej jednoduše spouštět a zjišťovat, jestli v něm třeba není programátorská chyba. Jestli funguje správně. Pokud ne, můžete jej snadno krokovat ve svém IDE a hledat chybu. Můžete jej dokonce otevřít v prohlížeči.

A především – tím, že jej spustíte, tak test vykonáte. Okamžitě zjistíte, jestli prošel, nebo selhal. Jak? Pojďme si to ukázat. Napíšeme triviální test práce s PHP polem a uložíme do souboru ArrayTest.php:

<?php
use Tester\Assert;

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php'; # načtení Composer autoloaderu
Tester\Environment::setup();        # inicializace Nette Tester

$stack = [];
Assert::same(0, count($stack));  # očekáváme, že count() vrátí nulu

$stack[] = 'foo';
Assert::same(1, count($stack));  # očekáváme, že count() vrátí jedničku
Assert::contains('foo', $stack); # ověříme, že $stack obsahuje položku 'foo'

Jak vidíte, tzv. aserční metody jako Assert::same() se používají k potvrzení, že skutečná hodnota odpovídá očekávané hodnotě.

Test máme napsaný a můžeme ho spustit z příkazové řádky. První spuštění nám odhalí případné syntaktické chyby a pokud jste nikde neudělali překlep, vypíše se:

$ php ArrayTest.php

OK

Zkuste v testu změnit tvrzení na nepravdivé Assert::contains('XXX', $stack); a sledujte, co se při spuštění stane:

$ php ArrayTest.php

Failed: ['foo'] should contain 'XXX'

in ArrayTest.php(17) Assert::contains('XXX', $stack);

FAILURE

Dále o psaní pokračujeme v kapitole Psaní testů.

Instalace a požadavky

Minimální verze PHP vyžadována Testerem je 7.1 (detailněji v tabulce podporované verze PHP). Preferovaný způsob instalace je pomocí Composer:

composer require --dev nette/tester

Zkuste si z příkazové řádky spustit Nette Tester (bez parametrů pouze vypíše nápovědu):

vendor/bin/tester

Spuštění testů

Jak aplikace roste, počet testů roste s ní. Nebylo by praktické spouštět testy po jednom. Proto Tester disponuje hromadným spouštěčem testů, který voláme z příkazové řádky. Jako parametr uvedeme adresář, ve kterém se testy nacházejí. Tečka znamená aktuální adresář.

vendor/bin/tester .

Spouštěč testů prohledá zadaný adresář a všechny podadresáře a vyhledá testy, což jsou soubory *.phpt a *Test.php. Najde tak i náš test ArrayTest.php, jelikož vyhovuje masce.

Poté odstartuje testování. Každý test spustí jako nový PHP proces, takže probíhá zcela izolovaně od ostatních. Spouští je paralelně ve více vláknech a díky tomu je nesmírně rychlý. A jako první spouští testy, které při předchozím běhu selhaly, takže se okamžitě dozvíte, jestli se vám chybu podařilo opravit.

Během provádění testů vypisuje Tester průběžně výsledky na terminál jako znaky:

 • . – test prošel
 • s – test byl přeskočen (skipped)
 • F – test selhal (failed)

Výstup může vypadat takto:

 _____ ___ ___ _____ ___ ___
|_  _/ __)( __/_  _/ __)| _ )
 |_| \___ /___) |_| \___ |_|_\ v2.5.2

Note: No php.ini is used.
PHP 8.3.2 (cli) | php -n | 8 threads

........s................F.........

-- FAILED: greeting.phpt
  Failed: 'Hello John' should be
    ... 'Hello Peter'

  in greeting.phpt(19) Assert::same('Hello Peter', $o->say('John'));

FAILURES! (35 tests, 1 failures, 1 skipped, 1.7 seconds)

Bylo spuštěno 35 testů, jeden selhal, jeden byl přeskočen.

Dále pokračujeme v kapitole Spouštění testů.

Watch režim

Refaktorujete kód? Nebo dokonce vyvíjíte podle metodiky TDD (Test Driven Development)? Pak se vám bude líbit watch režim. Tester v něm sleduje zdrojové kódy a při změně se sám spouští.

Při vývoji tak máte v rohu monitoru terminál, kde na vás svítí zelený stavový řádek, a když se náhle změní na červený, víte, že jste právě něco neudělali úplně dobře. Je to vlastně skvělá hra, kdy programujete a snažíte se držet barvu.

Watch režim se spouští parametrem –watch.

CodeCoverage reporty

Tester umí generovat reporty s přehledem, kolik zdrojového kódu testy pokrývají. Report může být buď v lidsky čitelném formátu HTML, nebo Clover XML pro další strojové zpracování.

Podívejte se na ukázku HTML reportu s pokrytím kódu.

Podporované verze PHP

verze kompatibilní s PHP
Tester 2.5 PHP 8.0 – 8.3
Tester 2.4 PHP 7.2 – 8.2
Tester 2.3 PHP 7.1 – 8.0
Tester 2.1 – 2.2 PHP 7.1 – 7.3
Tester 2.0 PHP 5.6 – 7.3
Tester 1.7 PHP 5.3 – 7.3 + HHVM 3.3+
Tester 1.6 PHP 5.3 – 7.0 + HHVM
Tester 1.3 – 1.5 PHP 5.3 – 5.6 + HHVM
Tester 0.9 – 1.2 PHP 5.3 – 5.6

Platí pro poslední patch verze.

Tester do verze 1.7 podporoval také HHVM 3.3.0 nebo vyšší (přes tester -p hhvm). Podpora byla od verze Testeru 2.0 ukončena.